STS Assistencial

Qui som?

Les persones grans i dependents necessiten professionals i espais que atenguin les seves necessitats. Aquesta és la raó de ser d'STS Assistencial, la branca d'STS Grup dedicada a millorar i fer més còmode la vida d'aquestes persones i dels seus familiars.

STS Assistencial gestiona actualment més de 500 places en els seus centres sociosanitaris, residències assistides, hospitals i centres de dia. A més, STS Assistencial compta amb el suport de les altres branques d'STS Grup, com l'atenció domiciliària (STS Domo) o els habitatges amb serveis (STS Vitabitat), per garantir una atenció contínua i adequada a les demandes de cada persona.

Història

Actualment, STS Assistencial compta amb 5 centres en actiu i 1 més en projecte, amb una plantilla de 250 professionals i quasi 500 llits. Però quin ha estat el recorregut que ens ha dut fins aquí?

STS Grup va néixer el 1980 dedicat a l'àrea del transport sanitari. El febrer de 1996, obria les seves portes el centre sociosanitari STS Ciutat de Reus; un equipament pioner dins la seva categoria al Baix Camp. STS Assistencial també va inaugurar el 1997 la primera residència de Salou, el centre Jaume I. Des de llavors, els centres d'STS s'han caracteritzat per una atenció propera i integral, recolzada pel treball interdisciplinar del nostre equip, centrada en la persona usuària i els seus familiars.